Bitcoin og blockchain er blitt hyllet som teknologien som vil fjerne mellomledd, men er det virkelig slik at vi nå bare kan legge ned bankene og institusjonene i sin helhet? For å forstå dette, skal vi i denne artikkelen 4500 år tilbake i tid.

For 4500 år siden oppfant menneskeheten loggføring. Befolkningen i byene i Sumer (nå Irak) donerte mat til templene som ble brukt som lagre. Denne maten skulle deles ut igjen til folket i sesonger med dårlig avlinger. …

Leserinnlegg av Jon Ramvi i Finansavisen 22. januar. Lansert her 29. januar. Innlegger er skribentens meninger alene.

IKKE ALT ER GULL: Neste steg blir å stille tydelige krav til hva slags datasentre som skal komme til Norge og hva kan de virkelig bidra med av verdiskapning, skriver Jon Ramvi, Gründer av Blockchangers. Bilde av Finansavisen 22. januar.

Regjeringens vedtak om elavgift på utvinning av kryptovaluta er ingen glipp, skriver Jon Ramvi i Blockchangers.

Regjeringspartiene er enige om å innføre vanlig avgift på elektrisk kraft for datasentre som utvinner kryptovaluta. Endringen…

The Blockchain: A global trust machine that disintermediates everything, removes bureaucracy and middle men and reduces the state’s impact on people’s lives. But is this really something we want in the Nordics? Perhaps Americanised, libertarian arguments lead us astray, instead of focusing on what is important to us.

As blockchain technology advances ever further and becomes more accepted as a building block of our future society, it becomes clear that we need to consider the political implications and opportunities of the technology.

Photo: Lucas H. Weldeghebriel

The blockchain is part of a broader decentralisation trend, which undoubtedly has political implications. Because technologies…

Jon Ramvi

CEO and founder of Blockchangers

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store